βᾶριν

βᾶριν
βᾶρις
Et.Gud.
fem acc sg
βᾶρις
Et.Gud.
fem acc sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • BARIS — I. BARIS Indiae fluv. in cuius ostiis Barace sita fuit, Emporium nobile, de quo supra. Eidem flumini adpositum est Nelcyndae emporium, unde secundô amne lintres descendebant in Baracen, quae piper ex Cottonare vehebant. Salmas. ad Solin. p. 1187 …   Hofmann J. Lexicon universale

  • ECBATANA — I. ECBATANA plur. num. metropolis Mediae, vel ut quidam existimant, regia quaedam magna a Deioce rege Medorum. Strab. l. 11. Ceterum Echatana Polyb. l. 10. videntur πλούτῳ καὶ τῇ τῆς καταςκευῆς πολυτελείᾳ μέγα τι παρα τὰς ἄλλας διενηνο χέναι… …   Hofmann J. Lexicon universale

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”